RĘKAWICE DLA GRUP REKONSTRUKCJI HISTORYCZNYCH - Galaskór js_def